Τι είναι τα πρωτοτόκια; Και πως εξαπατώντας απέκτησε πρωτοτόκια ο Ιακώβ;

Τα πρωτοτόκια είναι τα δικαιώματα του πρωτότοκου γιου. Οπως αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη οι Εβραίοι αναγνώριζαν πως ο πρωτότοκος γιος κάθε οικογένειας είχε ειδικά δικαιώματα. Συγκεκριμένα εξουσίαζε τα αδέλφια του και έπαιρνε το διπλάσιο μερίδιο από την περιουσία του πατέρα του. Τα δικαιώματα αυτά ήταν μεταβιβάσιμα, μπορούσαν δηλαδή να μεταβιβαστούν από τον πρωτότοκο σε κάποιο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τι είναι τα πρωτοτόκια; Και πως εξαπατώντας απέκτησε πρωτοτόκια ο Ιακώβ;.